Moniuszko 2019

W roku 2019 Fundacja Polonia Music Art wspólnie z firmą Grantor wydała dwa albumy nutowe z kompozycjami Stanisława Moniuszki, w 200. rocznicę urodzin twórcy polskiej opery narodowej. Autorem opracowań na skrzypce i fortepian arcydzieł Dostojnego Jubilata jest Adolf Gustaw Sonnenfeld – polski kompozytor, działający w Warszawie w drugiej połowie XIX i w pierwszych latach XX wieku. Redaktorami tego unikalnego wydawnictwa są -  skrzypek Jarosław Pietrzak oraz pianistka Julita Przybylska – Nowak, założyciele zespołów Art Chamber Duo oraz Art Chamber Ensemble, specjalizujących się w poszukiwaniu i wykonawstwie nieznanych dzieł kompozytorów polskich.
Wydawnictwo, zgodnie z założeniami projektu, zostało nieodpłatnie przekazane do zbiorów bibliotecznych 350 szkół muzycznych w Polsce.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.