Grand Duo Brillant

Realizowany w roku 2019 projekt "Grand Duo Brillant" ma na celu prezentację dorobku twórczego znakomitego polskiego pianisty i kompozytora Edwarda Wolffa (1816 - 1880), jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego środowiska artystycznego, działającego w XIX wieku w Paryżu. Jego twórczość Fundacja Polonia Music Art pragnie zaprezentować na przykładzie utworów na skrzypce i fortepian, należących do wirtuozowskiego gatunku Grand Duo. Gatunek ten jest niezwykłym i bardzo rzadkim w muzyce klasycznej przykładem współpracy autorskiej wirtuoza fortepianu Edwarda Wolffa, oraz jednego z najznakomitszych skrzypków epoki Romantyzmu  - Henri Vieuxtemps'a. Te oryginalne dzieła w wykonaniu zespołu Art Chamber Duo zostaną zrejestrowane na płycie CD po raz pierwszy w historii fonografii.

Nagrania, zrealizowane przez firmę RecArt, mogą być udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa. Fundacja Polonia Music Art składa gorące podziękowania Dyrekcji PSM I i II st. w Szamotułach za udostepnienie Sali Koncertowej na nagrania.

 

W ramach projektu odbędą się koncerty:

 • 24.10.2019 r. w PSM I i II st. w Żywcu, podczas Spotkań Skrzypcowych ku pamięci Witolda Rowickiego
 • 15.11.2019 r. w PSM I i II st. w Szamotułach,

prezentujące muzyczny program projektu:

 1. Wolff & H. Vieuxtemps
  Duo brillant na tematy z opery „Orfeusz” Ch. W. Glucka
 2. E. Wolff & H. Vieuxtemps
  Duo brillant na tematy z opery „Wesele Figara” W. A. Mozarta
 3. H. Vieuxtemps
  Romans na tematy z opery „Halka” St. Moniuszki
 4. E. Wolff & H. Vieuxtemps
  Duo brillant na tematy z opery „Raymond” A. Thomasa

 

Wykonawcy:

Art Chamber Duo

 • Julita Przybylska - Nowak - fortepian
 • Jarosław Pietrzak - skrzypce

 

Projekt  dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm jutra”. 

Edward Wolff & Henri Vieuxtemps  - Duo brillant sur des motifs de l’Opéra Orphée et Eurydice” 

Henri Vieuxtemps - Scène et Romance de l’Opéra ‚Halka” 

Edward Wolff & Henri Vieuxtemps  - Duo brillant sur des motifs de l’Opéra „Les Noces de Figaro”

Edward Wolff & Henri Vieuxtemps - Duo brillant sur des motifs de l’Opéra „Raymond”